top of page

 ?מהו בית? מהי ביתיות 


בציורים מוצגים חפצי היום יום, כמו אדישים , במבעם האסתטי. לכאורה – שיר הלל לתפאורת הבית הבורגני, אך תחושת חידלון בוקעת ומפציעה מכל פיגמנט מלוטש היטב, מן התיעוד האובססיבי. החפצים מהווים עוגן וסיוע אל מול תחושת זרות ונרדפות, על רגשות קשים הנדחסים ומוטמעים בחומריות המצוחצחת. המרחבים השונים והמוכרים של הבית מפורקים בעזרת התמקדות בפרטים – בסירים בוהקים, שולחן סלון אדום ומדף כלים, או בחיבור ויזואלי דמוי פנורמה של חללים, פינות
וכלים שונים דוגמת המיטה בחדר השינה, הכיריים במטבח ושולחן הסלון
היא משחקת עם המתח שבין הציור לצילום, בין המציאותי למדומה. כך עבודותיה, הנדמות בתחילה לתצלומים ריאליסטיים, יוצרות אשליה של אובייקטיביות, של חיקוי המציאות הביתית באופן ישיר וללא מניפולציה, ואז מנפצות אותה בעזרת הצבעים העזים של האובייקטים המצוירים.

 

bottom of page